Барбарон БГ използва "бисквитки", за да подобри Вашето пазаруване. Натискайки "Съгласен съм" или използване на уебсайта по-нататък, Вие се съгласявате с използването на "бисквитките". - Научи повече - Съгласен съм

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
НА WWW.BARBARON.BG

 

       Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажбa през електронния магазин на „Барбароните" ЕООД и "Барбарон БГ" ЕООД Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между „Барбароните” ЕООД, от една страна и Клиента, от друга. По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „Barbaron.bg” е търговско дружество с наименование „Барбароните” ЕООД, ЕИК: 207688448, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Цар Самуил № 4, представлявано от управител. Същото предоставя стоки и услуги онлайн, посредством електронен магазин: www.barbaron.bg
 • Под „Стока” се разбира всеки от предлаганите артикули в електронния магазин, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
 • Под „клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
 • „Електронен магазин” е виртуален магазин с електронен адрес www.barbaron.bg
 • Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.

   I. Общи положения

     1.1. „Барбароните” ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през електронния магазин стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.

     1.2. Договорът за продажба между „Барбароните” ЕООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/, направена от Клиента.

   II. Поръчка

 1. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.
  При успешно приключване на поръчката, служител на „Барбароните” ЕООД ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което поръчката ще се счита за потвърдена. В случай, че стоката не е налична, служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка или друг по-удобен начин, по който да му бъде възстановена заплатената от него сума.

   III. Цени

 1. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. „Барбароните” ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която е посочена отделно.

  IV. Заявка за покупка

 1. Всяка заявка за покупка от „Барбароните” ЕООД през електронния магазин се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
 2. Клиентът подава заявката чрез попълване на електронна бланка, публикувана на www.barbaron.bg. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, е-mail адрес и телефон за контакти.
 3. „Барбароните” ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, „Барбароните” ЕООД се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок, да възстанови направеното заплащане, ако е имало такова.
 4. За неналичните стоки, ”Барбароните” ЕООД посочва срок на доставка, различен от този по раздел VI “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от „Барбароните” ЕООД е фиксиран.
 5. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични, „Барбароните” ЕООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по е-mail aдрес.
 6. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин, с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента.
 7. Със заявката за покупка, Клиентът избира стоката и количеството.
 8. Следваща стъпка е избиране начина на доставка. При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.
 9. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:
 • чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/;
 • с наложен платеж /при доставка с куриер/;
 • при получаване на стоката /в нашия търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев” № 23/.

  V. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

 1. На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
 • Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира „Барбароните” ЕООД чрез попълване на формуляр в секция „Връщане на продукти”, достъпна в сайта, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Същата може да бъде върната единствено на следния адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 23. Заплатената от Клиента сума се връща по банкова сметката, от която е платена стоката или предоставена от него за целта, след направен оглед и приемане на стоката от страна на „Барбароните” ЕООД. Стоката ще се приеме само, ако липсват следи от употреба и не е в нарушен търговски вид.
 • Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, лице на посочения по-горе адрес.
 • Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „Барбароните” ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, „Барбароните” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50 ЗЗП.

  VI. Доставка

  14.1.  В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 5 работни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия.

  14.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, в който бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/.

  14.3.  Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на Клиента/.

  14.4. Товаро-разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на „Барбароните” ЕООД /или на куриера/, а на получателя на стоката.
  15. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адресът на доставка, посочен в заявката.

 1. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за „Барбароните” ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
 2. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за „Барбароните” ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.
 3. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за „Барбароните” ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката.

  VII. Предаване на стоката

 1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.
 2. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката, не по вина на продавача, „Барбароните” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.
 3. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложения платеж, посочен в товарителницата на пратката.

VIII. Цена и начин на плащане

 1. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.

  22.1.Цената на транспорта се заплаща от Клиента.

  22.2. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката, купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока и дължимата за нея продажна цена.

  22.3. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. „Барбароните” ЕООД си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

  22.4. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, „Барбароните” ЕООД има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.

  22.5. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл. 53 от Закона за защита на потребителите.

  22.6. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

  IX. Преглед на стоките. Рекламации.

 1. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци. Ако Клиентът не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 23, e-mail: info@barbaron.bg, Телефон: 02 490 12 96.
 2. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.
 3. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Във всички случаи на покупка на стоки се прилагат правилата на т.13 по – горе.

 

  Важно за клиента

  Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

  След изтичането на срока потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 ЗЗП.

  Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. (Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства). Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените, вследствие на несъответствието, вреди.

  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената;
 3. друг по удобен начин.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят може да упражни горните си права в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:

 • в случай на непредоставени платежни документи;
 • в случай на повреди, причинени при транспорт на Клиентската поръчка;
 • нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети;
 • при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие;
 • в случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);
 • в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Чл. 112. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

  Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

  Чл. 115. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

 

  X. Заключителни разпоредби

 1. „Барбароните” ЕООД полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 02 490 12 96.
 2. Всички размери, обявени в електронния магазин на продуктите, са приблизителни.
 3. Възможни са незначителни несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.
 4. „Барбароните” ЕООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Барбароните” ЕООД.
 5. „Барбароните” ЕООД е администратор на лични данни. „Барбароните” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, в които информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
 6. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Барбароните” ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Клиентът по всяко време може да получи информация, дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от „Барбароните” ЕООД, както и целите на обработката и използването.

  32. Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на публикуването им. „Барбароните” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.barbaron.bg, заедно със съобщение за промените.

© 2006 - 2024 - Barbaron.bg, Всички права запазени Политика за поверителност